Honeywell.com ACS
Honeywell

Wizytówka

Wizytówka
Honeywell Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa

Prezes Zarządu: Marek Łada
Członek Zarządu: Piotr Miecznikowski

Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000033934
NIP 521-008-72-28
Regon 010110206
Kapitał zakładowy: 300 000 PLN