Ile wynosi najniższa krajowa 2021?

Najniższa płaca krajowa, znana jako płaca minimalna, jest najniższą stawką płacy ustaloną przez rząd na określony czas. Nie ma na to wpływu poziom umiejętności pracownika ani inne względy związane z wynagrodzeniem. Od 1956 roku Polska ma określoną płacę minimalną.

 • Płaca minimalna to najniższa płaca krajowa, jaką musi otrzymywać każdy pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze godzin.
 • Także pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie, muszą otrzymywać co najmniej tyle, ile jest określone w ustawie.
 • Najniższa pensja krajowa w 2021 r. To 2800 brutto (2061,67 zł netto – “na rękę”)
 • Najniższa stawka godzinowa to 18,30zł brutto (13,37 zł netto).
 • Najniższa stawka godzinowa przy umowie zleceniu to 18,30zł brutto (12zł netto)
 • Czy wiesz czemu stawka netto i brutto różnią się tak bardzo? Sprawdź to.
Najniższa krajowa 2021
Najniższa krajowa 2021

Ile wynosi najniższe wynagrodzenie 2021

Ten wpis zawiera informacje, ile wynosi najniższe wynagrodzenie w 2021 r. przy umowie o pracę (brutto i netto). Dowiesz się również, jak obliczyć minimalną stawkę godzinową umowy cywilnoprawnej. Dzięki tej wiedzy będziesz w stanie lepiej negocjować warunki pracy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę miesięczny dochód pracownika etatowego nie może być niższy niż minimalne wynagrodzenie (Dz.U.2020.2207).

Najniższą krajową stawkę na 2021 r. ustaliło Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za zatrudnienie oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., które zostało opublikowane 15 września 2020 r.

Od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2800 zł brutto. 1 stycznia 2021 r. została ustalona minimalna stawka godzinowa w wysokości 18,30 zł brutto. Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2021 r. W porównaniu z rokiem poprzednim najniższa krajowa stawka wzrosła w 2021 r. o 200 zł brutto. (oraz minimalna stawka godzinowa o 1,30 zł brutto).

Ile wynosi najniższe wynagrodzenie 2021
Ile wynosi najniższe wynagrodzenie 2021?

Jaka najniższa krajowa w 2021

W 2021 r. najniższa krajowa wynosi 2800 zł brutto, czyli 2061,67 zł „na rękę” z umową o pracę. W porównaniu z rokiem poprzednim najniższe wynagrodzenie wzrosło o 7,7%, czyli 200 zł, natomiast pracownicy netto zyskali 140 zł. Ta liczba najniższego wynagrodzenia krajowego oznacza, że ostatecznie osiągnie ona 50% średniego wynagrodzenia.

Przy obliczaniu wynagrodzenia pracownika należy wykluczyć następujące czynniki:

 • Nagroda jubileuszowa
 • Wynagrodzenie za nadgodziny
 • Odprawa w związku z emeryturą lub rentą
 • Dodatek do wynagrodzenia za godziny nocne
 • Dodatek za staż pracy

W praktyce oznacza to, że nie możesz zarabiać mniej niż płaca minimalna, jeśli pracujesz na pełny etat.

Warto zauważyć, że nasz pracodawca jest zobowiązany do potrącenia składek z naszego wynagrodzenia za:

 • Ubezpieczenie społeczne
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • opodatkowanie zarobków

Składki ZUS i podatek pochłaniają z kwoty minimalnego wynagrodzenia aż 738,33 zł. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin w 2021 roku wynosi 3 373,44 zł.

Jaka najniższa krajowa w 2021
Jaka najniższa krajowa w 2021?

Płaca minimalna 2021, ile na rękę?

Pracownicy są zazwyczaj bardziej zainteresowani płacą minimalną „na rękę” lub netto. W 2021 r. najniższa krajowa pensja netto to 2061,67 zł. W przypadku stawki godzinowej jest to 13,37 zł. Warto wspomnieć, że osoby poniżej 26 roku życia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, dlatego ich najniższy krajowy wynik wyniesie 2199 zł.

W 2017 r. ustalono również minimalną stawkę godzinową dla niektórych umów zlecenia. W 2021 r. jest to 18,30 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie godzinowe netto w umowie zlecenia w 2021 r. wynosi 13,37 zł. W przypadku uczniów i uczniów poniżej 26 roku życia, którzy pracują na umowę zlecenie, najniższa stawka godzinowa netto wyniesie również 18,30 zł (w ich przypadku wynagrodzenie nie jest ozusowane ani opodatkowane).

Jak mogę obliczyć stawki godzinowej za pracę w niepełnym wymiarze godzin? Dla 3/4 pracy w pełnym wymiarze godzin najniższe wynagrodzenie krajowe wynosi 2100 zł brutto (1568 zł netto), natomiast dla pracy w niepełnym wymiarze godzin (½ etatu) jest to 1400 zł brutto (1074,33 zł netto). Co ważne, korporacja mogła do końca 2016 roku obniżyć dochód pracownika w pierwszym roku pracy do nie więcej niż 80% minimalnego wynagrodzenia. Od 2017 r. ograniczenia te zostały jednak zniesione; obecnie nawet nowo zatrudniony pracownik kontraktowy musi otrzymywać co najmniej najniższe wynagrodzenie krajowe.

Ponadto płaca minimalna jest przedmiotem corocznej dyskusji w ramach Rady Dialogu Społecznego, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Na przykład pensja najniższa krajowa w 2020 r. wyniósł 2600 zł (tj. o 200 zł brutto mniej niż w 2021 r.), podczas gdy w 2019 r. było to 2250 zł brutto.

Płaca minimalna 2021, ile na rękę
Płaca minimalna 2021, ile na rękę?

Najniższa krajowa netto w 2021 przy umowie zleceniu

Od 2017 r. minimalna stawka godzinowa dotyczy niektórych umów zlecenia. Chodzi o:

 • Osoby fizyczne, które nie zajmują się prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Samozatrudnieni prowadzący działalność na własny rachunek i samodzielnie uczestniczą w pracach kontraktowych.

W tym przypadku najniższa krajowa stawka godzinowa określona w umowie zlecenia wynosi 18,30 zł brutto, czyli 12 zł netto. Ponieważ wynagrodzenie uczniów i uczniów poniżej 26 roku życia nie jest opodatkowane, minimalna stawka netto dla nich wyniesie 18,30 zł.

Pracownicy ze specjalistyczną umową o dzieło niestety nie kwalifikują się do najniższej stawki krajowej:

W przypadku umowy o dzieło odbiorca zlecenia zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła o określonym rodzaju materialnym lub niematerialnym, niezależnie od ilości czasu i wysiłku włożonego w to. W rezultacie umowa o dzieło nie nadaje się do regulowania stosunków będących przedmiotem umów o pracę, a w niektórych przypadkach umów zlecenia (do których mają zastosowanie przepisy dotyczące zlecenia); w efekcie umowa o dzieło pozostaje poza zakresem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Istnieje minimalna opłata godzinowa uznawana w umowach cywilnoprawnych. Krajowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz informator Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Najniższa krajowa netto w 2021 przy umowie zleceniu
Najniższa krajowa netto w 2021 przy umowie zleceniu

Najniższa pensja za granicą. Jaka jest  płaca minimalna w poszczególnych krajach?

Wielu Polaków decyduje się na pracę w obcych krajach w poszukiwaniu lepszego życia, jaka jest najniższa płaca w innych krajach?

Stawki godzinowe w krajach, do których Polacy emigrują najwięcej, są następujące:

Niemcy

Od 1 stycznia najniższa stawka krajowa w Niemczech wynosi 9,50 euro brutto za godzinę. (około 43 zł brutto)

Anglia

Najniższy poziom krajowy w Anglii wynosi 8,91 funta za godzinę brutto od 1 kwietnia. (ok. 46 zł brutto).

Norwegia

Płace w Norwegii są bardzo dobre – krajowa płaca minimalna wynosi 181,43 CZK brutto za godzinę (ok. 78 zł brutto).

Holandia

Obecne minimalne wynagrodzenie w Holandii wynosi 9,72 euro za godzinę brutto (ok. 44 zł brutto). USA

Stany Zjednoczone

Najniższa stawka krajowa w Stanach Zjednoczonych różni się w zależności od regionu i może wynosić od 7,25 USD do 15 USD brutto za godzinę (około 27-55 USD brutto).

Jak widać, najniższy krajowy wskaźnik w Polsce blednie w porównaniu z tymi wartościami. Jednak rozważając przeprowadzkę, ważne jest, aby wziąć pod uwagę koszty utrzymania w danym kraju, które zazwyczaj są znacznie wyższe.

Najniższa pensja za granicą
Najniższa pensja za granicą

Jaka będzie płaca minimalna i płaca minimalna w 2022 roku?

Jarosław Kaczyński zapowiedział, że płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3000 zł ., a rok później 4 000 zł. Strategia ta nie zostanie zrealizowana z powodu pandemii koronawirusa i załamania gospodarczego.

Zgodnie z proponowanym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2022 r., pracownicy zarabiający najniższe wynagrodzenie krajowe mogą spodziewać się kolejnego wzrostu. Minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 3 010 zł brutto (19,70 zł za godzinę brutto).

Podniesiona zostanie również minimalna stawka godzinowa. Planowane jest podniesienie kwoty do 19,60 zł brutto (około 14,40 zł netto — w tym dobrowolna składka chorobowa).

Płaca minimalna stale rośnie w ostatnich latach. W 2010 r. wyniosła ona zaledwie 1300 zł brutto. Podwoiła się w ciągu dziesięciu lat. W ostatnich latach najniższa krajowa stopa procentowa wzrosła o około 4-8 procent. Największy impuls nastąpił w latach 2019-2020, kiedy to najniżej opłacani pracownicy dostali podwyżkę 350 zł.

Zobacz nasze inne artykuły