Honeywell.com ACS
Honeywell

Wartości

Największym atutem firmy Honeywell są jej pracownicy na całym świecie. Ich umiejętności, energia i dążenie do doskonałości, a także chęć urzeczywistnienia firmowych wizji i wartości składają się na wizerunek Firmy i są kluczem do jej sukcesu.

Szanujemy indywidualność i różnorodność
Firma szanuje godność jednostki i każdego pracownika. Gwarantuje konkurencyjne wynagrodzenie i świadczenia, wspiera rozwój indywidualny poprzez szkolenie umiejętności przydatnych w pracy. Docenia odmienność poglądów i sposobów myślenia.

Wspieramy zaangażowanie i różnorodność
Honeywell wspiera różnorodność w miejscu pracy. Uważamy, że wszyscy pracownicy powinni być doceniani za swoje niepowtarzalne zdolności i wkład pracy.

Pracujemy w dobrej atmosferze
Honeywell pragnie stworzyć wszystkim pracownikom środowisko pracy, które sprzyja prowadzeniu interesów i pozwala jednostce wykazać się twórczym podejściem, przedsiębiorczością i nowym sposobem rozwiązywania problemów, tworzyć nowe możliwości i brać odpowiedzialność za swoje działania. Firma zachęca również do pracy zespołowej, aby jak najlepiej wykorzystać różnorakie umiejętności i wiedzę fachową swoich pracowników.

Dbamy o bezpieczeństwo miejsca pracy
Zasadą firmy Honeywell jest tworzenie i utrzymywanie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz bezustanna troska o środowisko naturalne. Firma dąży do przestrzegania wszelkich wymogów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Chronimy środowisko
Honeywell przestrzega wszelkich praw dotyczących ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska w krajach, w których firma prowadzi działalność.